Brodd Fotball søker trenerveileder

Som ledd i Brodd Fotballs sportslige- og organisatoriske utvikling ansetter vi nå trenerveileder i 50 prosent stilling. For den rette kandidaten kan det bli aktuelt med 100 prosent stilling, da kombinert med trenervirksomhet for enkelte lag eller som instruktør på klubbens fotballfritidsordning.

Brodds nye trenerveileder skal bistå klubbens trenere i barne- og ungdomsavdelingen i trening og i kamp. Veilederen skal sikre økt kompetanse i trenergruppen, og skape en større trygghet og styrke det faglige utviklingsmiljøet. Dette gjøres ved tilstedeværelse på feltet, men også gjennom å organisere fagsamlinger for trenerne i samarbeid med sportslig utvalg og daglig leder.

Trenerveileder skal basere seg på klubbens gjeldende sportsplan og tilhørende fagplaner. Det er også utarbeidet konkrete øktplaner for barnefotballen.

Krav til kompetanse og erfaring

Brodd Fotball er opptatt av at ansatte har gode menneskelige egenskaper når det gjelder å skape kontakt og tillit, bygge relasjoner, ha stor personlig integritet og evne til å sette andre menneskers behov i sentrum for egen aktivitet.

Vi ønsker oss kandidater med minst UEFA B-utdanning, og/eller NFFs trenerveilederkurs, men menneskelig egenhet og en plan for videreutdanning med fullført grasrottrenerutdanning i bunn, kan også være interessant.

Lønn etter avtale.

Er du interessert i jobben, eller har spørsmål, ta kontakt med sportslig leder Simen Albin de Flon Thøgersen på e-post: simen@vikingklinikken.no eller mobil 911 79 190, eller daglig leder Kyrre Sandven på e-post: kyrre@broddfk.no eller mobil 920 41 264.

Stillingsannonse som pdf her

Del denne artikkelen med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *