For å ytterligere forsterke Brodds arbeid med inkludering og integrering med fotballen som verktøy, har klubben opprettet et integreringsutvalg som skal støtte styre og ansatte med dette arbeidet. Dette vil utvilsomt styrke vårt gode arbeid.

Utvalget kom i stand etter et flott familiearrangement som Brodd arrangerte for Forus midlertidige mottak tidligere i år. Selv om vi i i Brodd allerede har en rekke tiltak for at barn, unge og voksne som er nye i byen skal få opplevelser og muligheten til å skape nye nettverk og vennskap, ser vi at situasjonen krever enda hardere arbeid for å få til dette.

I forrige uke hadde integreringsutvalget sitt første møte. Lene Andrea Knutsen, Kari Vestbø, Natasja Askelund, Andreas Vollan, Verna Rege Nilssen og Michelle Jørpeland deltok på møtet, men også flere har sagt seg villige til å bidra. I tillegg vil også Muhammed Akar delta som sportslig representant i utvalget.

Blant utfordringene utvalget skal se nærmere på, er følgende:
– Hvordan øker vi andelen av fast bosatte innvandrere med i idretten i tidlig alder?
– Hvordan bidrar vi til at flere jenter med minoritetsbakgrunn driver idrett?
– Hvordan bidrar vi til at flere med minoritetsbakgrunn deltar på FFO?
– Hvordan kan vi i større grad utnytte foreldreressursene fra denne gruppen i vår ordinære virksomhet?

I tillegg ønsker gruppen å invitere til flere aktivitetsdager for flyktninger og asylsøkere som venter på svar om bosetting på Midjord – etter mal fra aktivitetsdagen tidligere i år.

Gruppen etablerer også faste fotballskoler for enslige unge flyktninger/asylsøkere på Midjord hver fredag ettermiddag. Disse vil bli ledet av Muhammed Akar – og være et tilbud som kommuniseres fra Flyktningseksjonen, Johannes Læringssenter og andre. Her har klubben allerede fått på plass nødvendig finansiering.

Vil du bidra inn mot utvalgets arbeid? Kontakt oss på brodd@brodd-il.no