Her er treningstidene for sesongen 2019. Yngste lag øverst på oversikten, eldre lag nedover. For spørsmål – kontakt oss på brodd@broddfk.no

Skal ditt lag ha treningskamp på baner som ditt lag ikke disponerer, skal dette avtales med alle lag som har treningstid på bane i kamptidsrommet før kamp varsles til brodd@broddfk.no før endelig avklaring med bortelag.

PDF-oppsett med hele banekartet finner du her.

PS! Bane 1-3 er halvdelen mot Midjord bydelshus sett fra tribunen.

Født 2013/2014
Mandag 17.30-18.30
Minibanen

Gutter født 2012
Tirsdager 17.30-1830
Onsdag 17.30-18.30
Minibanen

Jenter født 2011/2012
Mandag 17.00-18.30
Eurekabanen 1-3
Torsdag 17.30-18.30
Minibanen

Gutter født 2011
Mandag 17.30-18.30
NSE-banen 4-6
Torsdag 17.00-18.00
NSE-banen 1-3

Gutter født 2010
Tirsdag 17.00-18.30
Eurekabanen 1-3
Torsdag 17.00-18.30
Eureka-banen 1-3

Jenter født 2009/2010
Tirsdag 17.00-18.30
Eurekabanen 4-6
Torsdag 17.00-18.30
Eurekabanen 4-6

Gutter født 2009
Tirsdag 17.30-19.00
NSE-banen 4-6
Torsdag 18.30-20.00
NSE-banen 1-3

Gutter født 2008
Mandag 18.30-20.00
Eurekabanen 1-3
Onsdag 18.30-20.00
Eurekabanen 1-3
Fredag 17.30-19.00
Eurekabanen 4-6

Jenter født 2008
Mandag 17.00-18.30
Eurekabanen 4-6
Onsdag 17.00-18.30
Eurekabanen 1-3

Gutter født 2007
Tirsdag 18.30-20.00
Eurekabanen 1-3
Onsdag 17.00-18.30
Eurekabanen 4-6
Fredag 17.30-19.00

Jenter født 2007
Onsdag 18.30-20.00
Minibanen
Torsdag 18.30-20.00
Minibanen

Jenter 13 og 14 år (2005/06)
Mandag 19.00-20.30
NSE-banen 4-6
Onsdag 18.30-20.00
NSE-banen 1-6
Torsdag 18.30-20.00
NSE-banen 1-6

Gutter 13 og 14 år (2005/06)
Mandag 18.30-20.00
Eurekabanen 1-3 + mini
Tirsdag 18.30-20.00
Eurekabanen 4-6 + mini
Onsdag 17.00-18.30
NSE-banen 1-6
Søndag 13.00-14.30
NSE-banen 1-6

Gutter 15 år (2004)
Mandag 16.00-17.30
NSE-banen 1-3 +mini
Tirsdag 16.00-17.30
NSE-banen 1-3
Torsdag 18.30-20.00
NSE-banen 1-4
Fredag 17.00-18.00
NSE-banen 1-3

Jenter 16 år (03/04)
Mandag 20.00-21.30
NSE-banen 1-3
Onsdag 18.30-20.00
Eurekabanen 4-6

Gutter junior Elite
Mandag 16.00-17.30
NSE-banen 4-6
Tirsdag 19.00-20.30
NSE-banen 1-6
Torsdag 20.00-21.30
NSE-banen 1-6
Søndag 14.30 – 16.00
NSE-banen 1-6
Gutter junior bredde
Mandag 19.00-20.30
NSE-banen 1-3
Tirsdag 19.00-20.30
NSE-banen 1-6
Torsdag 20.00-21.30
NSE-banen 1-6
Søndag 14.30 – 16.00
NSE-banen 1-6
A-lag herrer (3.div)
Mandag 17.30-19.00
NSE-banen 1-3
Tirsdag 17.30-19.00
NSE-banen 1-3
Onsdag 20.00-21.30
NSE-banen 1-6
Fredag 17.30-19.00
NSE-banen 1-6
A-lag kvinner (4.div)
Mandag 20.00-21.30
Eurekabanen 1-3
Onsdag 20.00-21.30
Eurekabanen 1-3

 

Herrer 2-lag (5.div)
Ingen egne treninger

Herrer 3-lag Polonia
(6.div)
Mandag 20.30-22.00
NSE-banen 4-6
Tirsdag 20.30-22.00
NSE-banen 4-6
Fredag 19.00-20.30
Eurekabanen 1-3

C og D-lag (7-er)
Tirsdag 20.30-22.00
Eurekabanen 1-3

Gutter 50
Tirsdag 20.30-22.00
NSE-banen 1-3