Her er treningstidene for sesongen 2020. Yngste lag øverst på oversikten, eldre lag nedover. For spørsmål – kontakt oss på brodd@broddfk.no

Skal ditt lag ha treningskamp på baner som ditt lag ikke disponerer, skal dette avtales med alle lag som har treningstid på bane i kamptidsrommet. Deretter varsles kamp til brodd@broddfk.no før endelig avklaring med bortelag.

PDF-oppsett med hele banekartet finner du her.

PS! Bane 1-3 er halvdelen mot Midjord bydelshus sett fra tribunen.

Jenter født 2014/2015
Mandag 17.00-18.00
Minibanen

Gutter født 2014/2015
Torsdag 17.15-18.15
Minibanen

Jenter født 2013
Mandag 18.00-19.00
Minibanen

Gutter født 2013
Onsdag 17.30-18.30
Minibanen

Jenter født 2012
Tirsdag 18.30-20.00
Eurekabanen 6 (kun i kampsesong)

Torsdag 17.15-18.30
Eureka-banen 1-3

Gutter født 2012
Mandag 17.30-18.30
Eurekabanen 1-3
Onsdag 17.30-18.30
NSE-banen 4-6

Jenter født 2011
Mandag 17.15-18.30
Eureka-banen 4-6
Onsdag 17.15-18.30
NSE-banen 1-3

Gutter født 2011
Mandag 18.30-20.00
Eureka-banen 4-6
Onsdag 17.00-18.30
Eureka-banen 1-3

Jenter født 2010/2009
Tirsdag 15.00-16.30
NSE-banen 4-6
Torsdag 15.00-16.30
NSE-banen 4-6

Gutter født 2010
Tirsdag 17.00-18.30
Eureka-banen 4-6
Onsdag 17.00-18.30
Eureka-banen 4-6

Fredag 17.00-18.30

Eureka-banen 1-3

Gutter født 2009
Mandag 18.30-20.00
NSE-banen 1-3
Tirsdag 17.00-18.30
Eureka-banen 1-3
Torsdag 17.00-18.30
NSE-banen 4-6
Jenter født 2008
Mandag 17.00-18.30
NSE-banen 4-6
Tirsdag 18.30-20.00
NSE-banen 4-6
Torsdag 17.30-19.00
Eureka-banen 4-6

Gutter født 2008
Mandag 18.30-20.00
NSE-banen 1-3
Onsdag 15.30-17.00
NSE-banen 4-6
Torsdag 17.00-18.30
NSE-banen 1-3

Gutter 13 år (2007)

Tirsdag 18.30-20.00
Eureka-banen 1-5
Onsdag 18.30-20.00
NSE-banen 1-3
Torsdag 18.30-20.00
NSE-banen 1-3
Søndag 17.00-18.30
NSE-banen 1-3

Jenter 14 og 15 år (2005/06)
Mandag 18.30-20.00
Eureka-banen 1-3
Onsdag 15.30-17.00
NSE-banen 1-3
Torsdag 18.30-20.00
Eureka-banen 1-6
Søndag 18.30 – 20.00
Eureka-banen 1-6
Gutter 14 år (2006)
Mandag 15.00-16.30
NSE-banen 1-6
Tirsdag 18.30-20.00
NSE-banen 1-3
Onsdag 18.30-20.00
Eureka-banen 4-6 +  MinibanenFredag 15.30 – 17.00

NSE-banen 1-6

Søndag 13.00 – 14.30
NSE-banen 1-6

Gutter 16 – Elite (2004/05)
Mandag 18.30-20.00
NSE-banen 4-6
Onsdag 20.00-21.30
Eureka-banen 1-3
Torsdag 20.00-21.30
NSE-banen 1-3
Søndag 15.00-16.30
NSE-banen 1-6
Gutter 16 – Bredde (2004/05)
Tirsdag 20.00-21.30
NSE-banen 1-5
Onsdag 18.30-20.00
Eureka-banen 1-3
Torsdag 20.00-21.30
NSE-banen 4-6

Søndag 15.00-16.30
Eureka-banen 1-6

 

Jenter 17 (2003/04)
Mandag
Vassøy
Onsdag 20.00-21.30
Eureka-banen 4-6

Gutter junior (2001/02/03)
Mandag 20.00-21.30
NSE-banen 1-3
Torsdag 18.30-20.00
NSE-banen 4-6

Søndag 19.30-21.00
NSE-banen 1-6

A-lag herrer (3.div)
Mandag 17.00-18.30
NSE-banen 1-3
Tirsdag 17.00-18.30
NSE-banen 1-6
Onsdag 18.30-20.00
NSE-banen 4-6
Fredag 17.30-19.00
NSE-banen 1-6

A-lag kvinner (4.div)
Mandag 20.00-21.30
NSE-banen 4-6
Onsdag 20.00-21.30
NSE-banen 1-3

Herrer 2-lag (5.div)
Ingen egne treninger
Herrer 3-lag Polonia
(6.div)
Mandag 20.00-21.30
Eureka-banen 1-3

Torsdag 20.00-21.30

Eureka-banen1-3
Fredag 19.00-20.30
Eurekabanen 1-3

Gutter 50
Tirsdag 20.00-21.30
Eureka-banen 1-3