IL Brodds temaplan for trygge rammer – i og utenfor fotballen:

Hvert år vil IL Brodd Fotballs verdi- og integreringsutvalg ha ansvar for å ta opp et aktuelt tema for foresatte, spillere, ledere og trenere i klubben på et fellesmøte. Dette gjerne i kombinasjon med andre tema. For trenere og lagledere er møtene obligatoriske, men vi inviterer samtidig alle spillere over 16 år og engasjerte foresatte til møtene.

Slik er foreløpig plan for tema. (Kan endres årlig):

  • 2016 – Skadeforbygging/Kosthold og ernæring
    Sigrun Kleiv og to kollegaer fra Klinikk for Alle i Stavanger hadde i mai 2016 kurs for alle trenere og lagledere om hvordan vi best mulig forebygger skader på et møte i Midjord bydelshus. Det ble delt ut brosjyre om ernæringsvett i forbindelse med idrett – og gjennomgått idrettskadeforsikringen som alle trenere og lagledere igjen har orientert om på sine foreldremøter.
  • 2017 – Trygg trafikk (Dato ikke klar) + alkohol (Av og til)

Fokus på transport og sikkerhet, blant annet bilbeltebruk og voksne sjåfører.
Ved reiser i regi av Brodd Fotball skal samme regler følges av alle sjåfører og ledere.
Eget tema på klubbens årlige møte med egen foredragsholder.
Lagledere på alle nivå skal påse at sjåfører som kjører til kamp er voksne, erfarne sjåfører.
Frammøtested ved avreise til kamp skal være fra trafikksikkert sted som f.eks fra Varden kirke, Midjord eller Storhaug idrettshall.
Sjåfører skal påse at alle passasjerer benytter bilbelte. Dette gjelder også ved busstransport.

  • 2018 – Alkohol
  • 2019 – Pengespill

Tema for foregående år (historikk)

Her vil vi presentere presentasjoner for avholdte møter, sortert etter år: