Årsmøte Brodd Fotballklubb Stavanger

 

Innkalling årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

 

Styret for Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til årsmøte 2019. Årsmøtet avholdes i Klubbhuset den 18 mars 2020 kl. 18:00.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (4. mars 2019).

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet (11. mars 2019).

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styret

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Del denne artikkelen med andre: